Pandemiyle Birlikte Yerelden Küresele Yabancılaşmayı Yeniden Düşünmek: Teoriden Pratiğe Yeni Normal Uluslararası Sempozyumu

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (ASU) İktisadi, İdari ve Soysal Bilimler Fakültesi, Emirlikler Amerikan Üniversitesi (AUE) ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAU) ev sahipliğinde, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (AUC), Transnational Press London (TPLondon), Kentsel Gelişim ve Sosyal Araştırmalar Derneği (UDSR/DURS) ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Göç Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÖÇAR) ortaklığında "Pandemiyle Birlikte Yerelden Küresele Yabancılaşmayı Yeniden Düşünmek: Teoriden Pratiğe Yeni Normal Uluslararası Sempozyumu" nun 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrimiçi platformda (online) gerçekleşecektir.