TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Destek Programı

DEĞERLİ GİRİŞİMCİ ADAYLARI !

 BİGGSİNERJİ, Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK) yürütücülüğünde İzmir

Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (Teknopark İzmir) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliği ile

yürütülen, Ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik stratejisinde yer alan öncelikli alanlar ile

TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı (BİGG: Bireysel Genç Girişimcilik)

çağrısındaki tematik alanlarda iş fikri olan girişimci adaylarına eğitim, mentorluk, danışmanlık

ve kuluçka hizmetlerinin sunulduğu bir destek programıdır.

TÜBİTAK BİGG Programı ile Akademisyenlerin, Öğrencilerin, Girişimcilerin, teknoloji ve

yenilik odaklı iş fikirlerini, tezlerini, projelerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma

potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan

faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet

gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç

firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Program detayları, bilgilendirme toplantılarında

verilecektir.

BİGG Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından teminat alınmaksızın geri ödemesiz (hibe)

olarak 200.000 TL destek verilmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 25 Mart 2021

Detaylı Bilgi İçin: www.biggsinerji.com

Başvuru İçin: http://biggsinerji.com/portal/