Lisansüstü Sınavlar Hakkında!

Önemli Duyuru!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun “Lisansüstü Sınavlar Hakkında” 15 Mayıs 2020 tarih ve 16 sayılı oturumunda alınan karar:

Madde 52: Doktora Tez Önerisi Savunması, Tez İzleme Ara Raporları ve Yüksek Lisans ve Doktora Tez Savunması sınavlarının online olarak yapılması 1 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yeterlik Sınavları 1 Temmuz - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Yeterlik Sınavının yapılma şekli ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacaktır.


Tüm öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimize önemle duyurulur!


Not: Süreç içerisinde Yükseköğretim Kurulu’ndan yapılacak açıklamalara göre güncellemeler yapılarak enstitü web sayfamızdan duyurulacaktır.


Galeri