Kâtip Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı Çağrısı Açıldı!

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında bilimsel ve teknolojik işbirliği çerçevesinde, TÜBİTAK tarafından koordinasyonu yürütülen Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında TÜBİTAK ve Birleşik Krallık’taki fon ortaklarından Royal Academy of Engineering arasında Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı çağrısının ikincisi açılmıştır. 

Çağrının amacı endüstri ve akademi arasındaki stratejik bağlantıların kalitesinin artırılması, üniversitelerin mühendislik bölümleri içinde inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi ve böylece mezunların istihdam edilebilirliğini arttırarak uygulamaya yönelik araştırma ve yenilik yoluyla ekonomik gelişmenin hızlandırılmasıdır. Kâtip Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı çağrısı başvuru koşulları ve şekline dair ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz. Başvurular 10/01/2020 tarihine kadar Royal Academy of Engineering’e çevrimiçi olarak https://grants.raeng.org.uk adresi üzerinden yapılacaktır. 

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Royal Academy of Engineering’e yapılan başvurunun bir kopyası, bu çağrıya yapılan başvuru ekinde TÜBİTAK’a sunulmalıdır. TÜBİTAK’a yapılacak başvurular çevrimiçi olarak http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ üzerinden gönderilecektir. Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir. 

Ulusal başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının ve tarihlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusudur.

Çağrı Açılış Tarihi: 18 Kasım 2019
Çağrı Kapanış Tarihi: 10 Ocak 2020