2019 Çevre Alanında Başarılı Doktora Tez Ödülleri


Çevre Vakfı Yönetim Kurulu, çevre alanında yapılan bilimsel çalışmaların desteklenmesi kararını almıştır. Bu kapsamda ilk olarak çevre alanında yapılmış olan doktora tezlerinin ödüllendirilmesine karar verilmiş ve 2018 Yılı itibari ile ÇEVRE VAKFI ÇEVRE ALANINDA EN BAŞARILI DOKTORA TEZ ÖDÜLÜ programı başlatılmıştır. En başarılı doktora tez ödülü esasları belirlenmiş ve vakıf web sayfasında (www.cevrevakfi.org.tr) duyurulmuştur. Bu yıl da 2019 yılında yapılmış olan ÇEVRE ALANINDA EN BAŞARILI DOKTORA TEZ ÖDÜLÜ programına devam etme kararı almış ve son başvuru tarihini 28 Şubat 2020 olarak belirlemiştir.


Çevre ve Ahlak, Çevre Felsefesi, Çevre Sosyolojisi, Tarihte Çevre Kültürü, Edebi Metinlerde Çevre, Çevre Hukuku, Çevre Eğitimi, Toplumsal Çevre Bilinci, Din ve ÇevreTasavvuf Düşüncesi ve Çevre, Göç ve Çevreye Etkileri, Şehircilik ve Çevreye Etkileri, Sürdürülebilir KalkınmaÇevre ve İnsan SağlığıDoğal Afetler ve Çevresel EtkileriSu, Hava, Toprak Kirliliği ve Kontrolüİklim DeğişikliğiYenilenebilir Enerji KaynaklarıTemiz TeknolojilerYeşil tedarik zinciri vb, alanlarda tez çalışması yapanların bu ödüle başvurması beklenmektedir.


Ödül alan tezler, 5 Haziran Dünya Çevre Gününde Vakıf internet sayfası ve adayların iletişim adresleri vasıtasıyla duyurulacaktır.

Galeri