Öğrenci Formları

Danışmanlık Formları

Danışman Atama İlkeleri 

Danışman Öneri Formu

Danışman Değişikliği Öneri Formu

İkinci Danışman Öneri Formu

Tez Formları

Tez Adı ve Tez Konusu Öneri Formu

Tez Adı ve tez Konusu Değişikliği Öneri Formu

Tez Projesi Öneri Formu

Tez Önerisi Çalışma Planı Değişikliği Formu

Tez Teslim Evrakları

Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı

Tez Teslim Beyan-Sınav Jürisi-İntihal Raporu Başvuru Formları

YL Tez Savunma Sınav Tutanağı-Sözlü Sınav Soru-Jüri Tez İnceleme Formları

Tez Düzeltme Tutanağı Formu

Jüri Tez Onay Sayfası (İmzalı) (Ciltlenen tez'de kapak ve önsöz arasına konulacak form)

Mezuniyet ve Diploma Talep Formu

Katalog Formu (Enstitü Görevlisine Word doc. formatında e-mail atılacaktır).

İÜ-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzları, Şablonları, Doktora ve Yüksek Lisans Tez Kapakları

İÜ-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden mezuniyet aşamasında olup tezlerini teslim edecek olan tüm öğrencilerimiz, aşağıda sunulan ilgili bilim alanının şablonunu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doktora ve Yüksek Lisans Tez Kapaklarını da kullanarak İÜ-C Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne tezlerini teslim edebilirler.

Sağlık Bilimleri Tez Yazım Kılavuzu

Sağlık Bilimleri Tez Yazım Şablonu

Mühendislik Tez Yazım Kılavuzu

Mühendislik Bilimleri Tez Yazım Şablonu

Mühendislik İngilizce  Tez Yazım Şablonu

Eğitim Bilimleri Tez Yazım Kılavuzu

YL Eğitim Bilimleri Tez Yazım Şablonu

Yüksek Lisans Tezi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dış Kapak

Yüksek Lisans Tezi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İç Kapak

Yüksek Lisans Tez Sırtlık Hazırlama Kılavuzu


                                                                                                                                 

Danışmanlık Formları

Danışman Atama İlkeleri

Danışman Öneri Formu

Danışman Değişikliği Öneri Formu

İkinci Danışman Öneri Formu

Yeterlik Aşaması Evrakları

Yeterlik Başvurusu ve Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu

Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Tutanağı

Tez Aşaması Evrakları

Tez Adı Tez Konusu ve Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

Tez Adı ve Tez Konusu Değişikliği Öneri Formu

Tez izleme Komitesi Değişikliği Öneri Formu

Tez Önerisi Savunma Sınav Tutanağı

Doktora Tez Proje Önerisi Formu

Tez Önerisi Çalışma Planı Değişikliği Formu

Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu

Tez Savunma Sınavı Öncesi Evrakları

Sağlık Bilimleri Alanı Turnitin Kılavuzu (Tıp-Veteriner-Hemşirelik-Sağlık ve Spor Bilimleri)​

Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı

Tez Teslim Beyan-Sınav Jürisi-İntihal Raporu Başvuru Formları

Tez Savunma Sınavı Evrakları

DR Tez Savunma Sınav Tutanağı-Sözlü Sına Soru-Jüri Tez İnceleme Formları

Tez Düzeltme Tutanağı Formu

Jüri Tez Onay Sayfası (İmzalı) (Ciltlenen tez'de kapak ve önsöz arasına konacak sayfa)

Mezuniyet Aşaması Formları

Mezuniyet ve Diploma Talep Formu

Katalog Formu (Enstitü Görevlisine doc formatında mail atılacaktır)

İÜ-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzları, Şablonları, Doktora ve Yüksek Lisans Tez Kapakları

İÜ-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden mezuniyet aşamasında olup tezlerini teslim edecek olan tüm öğrencilerimiz, aşağıda sunulan ilgili bilim alanının şablonunu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doktora ve Yüksek Lisans Tez Kapaklarını da kullanarak İÜ-C Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne tezlerini teslim edebilirler.

Sağlık Bilimleri Tez Yazım Kılavuzu

Sağlık Bilimleri Tez Yazım Şablonu

Mühendislik Tez Yazım Kılavuzu

Mühendislik Bilimleri Tez Yazım Şablonu

Mühendislik İngilizce Tez Yazım Şablonu

Eğitim Bilimleri Tez Yazım Kılavuzu

DR Eğitim Bilimleri Tez Yazım Şablonu

Doktora Tezi Dış Kapak Şablonu

Doktora Tezi İç Kapak Şablonu

Doktora Tezi Sırtlık Hazırlama Kılavuzu