Öğrenci Formları

Danışmanlık Formları

Danışman Atama İlkeleri 

Danışman Öneri Formu

Danışman Değişikliği Öneri Formu

İkinci Danışman Öneri Formu

Tez Formları

Tez Adı ve Tez Konusu Öneri Formu

Tez Adı ve Tez Konusu Değişikliği Öneri Formu

Tez Projesi Öneri Formu

Tez Önerisi Çalışma Planı Değişikliği Formu

Tez Teslim Evrakları

Sağlık Bilimleri Alanı TURNITIN Kılavuzu (Tıp-Veteriner-Sağlık-Spor-Akciğer Hast. Enstitüsü) (Başka Üniversitelerde depoya atılarak yapılan TURNITIN taraması daha sonra enstitümüzde tekrar yapıldığında oranı yüksek çıkardığından kesinlikle yaptırılmamalıdır)

Turnitin Sorumluları

Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı

Tez Teslim Beyan-Sınav Jürisi-İntihal Raporu Başvuru Formları

Tez Savunma Sınav Tutanağı-Sözlü Sınav Soruları Tutanağı-Jüri Tez İnceleme Formları

Tez Düzeltme Tutanağı Formu

Jüri Tez Onay Sayfası (İmzalı) (Ciltlenen tez'de kapak ve önsöz arasına konulacak form)

Mezuniyet ve Diploma Talep Formu

Katalog Formu (Enstitü Görevlisine Word doc. formatında e-mail atılacaktır).

 

Tez Yazım Klavuzu ve Şablonlar

Sağlık Bilimleri Tez Yazım Kılavuzu

Sağlık Bilimleri Alanı Tez Yazım Şablonu

Mühendislik Tez Yazım Kılavuzu

Mühendislik Alanı Tez Yazım Şablonu

Mühendislik Alanı Tez Yazım Şablonu (İngilizce)

Eğitim Bilimleri Tez Yazım Kılavuzu

Eğitim Bilimleri Alanı Tez Yazım Şablonu

 

Tez Dış Kapak Şablonu

Tez İç Kapak Şablonu

Tez Sırtlık Hazırlama Kılavuzu                                                                                                                                 

 

Danışmanlık Formları

Danışman Atama İlkeleri

Danışman Öneri Formu

Danışman Değişikliği Öneri Formu

İkinci Danışman Öneri Formu

Yeterlik Aşaması Evrakları

Yeterlik Başvurusu ve Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu

Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Tutanağı

Tez Aşaması Evrakları

Tez Adı Tez Konusu ve Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

Tez Adı ve Tez Konusu Değişikliği Öneri Formu

Tez İzleme Komitesi Değişikliği Öneri Formu

Doktora Tez Önerisi Formu (Tez Önerisi Savunma Sınavı öncesinde Jüri Üyelerine dağıtılan Form)

Tez Önerisi Savunma Sınav Tutanağı

Tez Önerisi Çalışma Planı Değişikliği Formu

Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu

Tez Savunma Sınavı Öncesi Evrakları

Sağlık Bilimleri Alanı TURNITIN Kılavuzu (Tıp-Veteriner-Hemşirelik-Sağlık-Spor-Akciğer Hast. Enstitüsü) (Başka Üniversitelerde depoya atılarak yapılan TURNITIN taraması daha sonra enstitümüzde tekrar yapıldığında oranı yüksek çıkardığından kesinlikle yaptırılmamalıdır)

Turnitin Sorumluları

 

Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı

Tez Teslim Beyan-Sınav Jürisi-İntihal Raporu Başvuru Formları

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 48 (8) maddesi uyarınca yayın veya yayın kabul yazısı

Tez Savunma Sınavı Evrakları

 

Tez Savunma Sınav Tutanağı-Sözlü Sına Soru-Jüri Tez İnceleme Formları

Tez Düzeltme Tutanağı Formu

Jüri Tez Onay Sayfası (İmzalı) (Ciltlenen tez'de kapak ve önsöz arasına konacak sayfa)

 

 

Mezuniyet Aşaması Formları

Mezuniyet ve Diploma Talep Formu

Katalog Formu (Enstitü Görevlisine doc formatında mail atılacaktır)

Tez Yazım Klavuzu ve Şablonlar

Sağlık Bilimleri Tez Yazım Kılavuzu

Sağlık Bilimleri Alanı Tez Yazım Şablonu

Mühendislik Tez Yazım Kılavuzu

Mühendislik Alanı Tez Yazım Şablonu

Mühendislik Alanı Tez Yazım Şablonu (İngilizce)

Eğitim Bilimleri Tez Yazım Klavuzu

Eğitim Bilimleri Alanı Tez Yazım Şablonu

Tez Dış Kapak Şablonu

Tez İç Kapak Şablonu

Tez Sırtlık Hazırlama Kılavuzu