Enstitümüz

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 18/05/2018 tarihli Resmi Gazetenin 30425 sayılı "YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" ve MADDE 8- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 51. madde eklenerek kurulmuştur. 

Geçici 51. Madde: "İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Cerrahpaşa Tıp, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Veteriner Fakülteleri anabilim dallarında öğrenim gören lisansüstü öğrenciler, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Mühendislik ile Orman Fakültesi anabilim dallarında öğrenim gören lisansüstü öğrenciler ile İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde öğrenim gören lisansüstü öğrenciler bu Kanunla kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere aktarılmıştır. İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere kapatılmıştır".

MİSYONUMUZ:
"Milli ve evrensel değerleri özümsemiş, demokratik ve etik değerlere saygılı, bilimsel yaklaşımı benimseyen, çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen, ülke ve dünya sorunlarını tanımlayabilen ve bunlara çözüm üretebilen, Ulusal ve Uluslararası düzeyde araştırma yapabilme yeterliğine sahip lisansüstü düzeyde araştırmacılar yetiştirmektir."
VİZYONUMUZ:

"Ulusal ve Uluslar arası standartlara sahip akademisyenleri yetiştiren bir enstitü olmaktır."

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yeni Logo